FILTER NA VODU

      

NAJNOVŠIA STOLOVÁ ČISTIČKA PITNEJ VODY 

 

len 150 €25 000 litrov = pre 4 člennú rodinu na 4 roky

pri spotrebe 16 litrov denne { nie 1.200 € ako inde },

pre spolupracovníkov nákup za 120 €.

 

Úloha vody v ľudskom organizme – je vedecky dokázané, že si skracujeme život až o 20 rokov pitím chlórovanej vody s jeho uhľovodíkmi a škodlivými látkami, ktoré drasticky napádajú všetky naše orgány, spôsobujú rakovinu a iné vážne choroby. Po pol roku používania našej čističky sa rapídne zmení zdravotný stav človeka. Voda je život, bez vody niet života! Teda v tom prípade, ak nepijeme dostatočné množstvo vody, môžeme narušiť svoju životnú rovnováhu. Napomáhame rastu tukového tkaniva, vzniku hypotónie, znižujeme činnosť trávenia a činnosť ďalších orgánov. Zvyšujeme množstvo toxických látok v tele, citlivosť svalov a šliach. Pitím dostatočného množstva filtrovanej vody sa staneme zdravšími, chudšími a odolnejšími. Po stáročia samočistiaca schopnosť vody stačila na uspokojenie požiadavky vody pre spoločenstvo. S čoraz rýchlejším tempom narastania počtu obyvateľov je čím ďalej, tým ťažšie zabezpečiť zdravú pitnú vodu v dostatočnom množstve. Hoci sa v silne znečistenej vode chlórovaním snažia zničiť rôzne choroboplodné baktérie, zistilo sa, že účinnosť je len čiastočná, vznikajú v nej silné karcinogénne látky a ich mutácie. Všeobecne si ľudia myslia, že práve chlórovaná voda je zdravá. A to je ten najhorší omyl ohľadom zdravia.

Asi polovicu počtu úmrtí ľudí tvoria kardiovaskulárne ochorenia. Tento pomer sa za posledných 50 rokov strojnásobil. Lekárske výskumy potvrdili, že jednou z príčin tohoto nárastu je z dôvodu dezinfekcie zvyšujúce sa množstvo chlóru v pitnej vode. Jedným z dôvodom vzniku chudokrvnosti, vysokého krvného tlaku, kôrnatenia ciev, je obsah chlóru v pitnej vode. Je niekoľko dôkazov na to, že úmrtia spôsobené rakovinou sú zapríčinené z 20 % vinou pesticídov, umelých hnojív, mestských odpadových vôd, ktoré sa dostávajú do pitnej vody. Medicínske pozorovania v USA potvrdili výrazné zvýšenie počtu rakovinových ochorení spôsobených toxickými látkami v pitnej vode. Jednoznačne potvrdili, že existuje spojitosť medzi rakovinou hrubého čreva, konečníka, močového mechúra a koncentráciou chlóru v pitnej vode. Riziko rakoviny je o 93 % vyššie u tých ľudí, ktorí pijú chlórovanú vodu, ako u tých, ktorých pitná voda neobsahuje chlór. Ak do vody pridávame chlór, vytvárame také toxické látky, ktoré sa tam pôvodne nenachádzali. Volili sme len nutné zlo, aby sme zabránili epidémii. Môžeme sa však brániť!

                  

ZDRAVIE VAŠEJ RODINY JE VO VAŠICH RUKÁCH !!!

  

Pitná voda – požiadavky kladené na pitnú vodu môžeme zhrnúť do dvoch viet.

1. Nesmie obsahovať také látky a živé organizmy, ktoré by mohli negatívne vplývať na zdravie človeka.

2. Musí obsahovať všetky tie životne dôležité minerálne látky a zlúčeniny, ktoré organizmus potrebuje.

Charakteristika vody – bez farby, chuti a zápachu – na pitnú vodu nepostačuje! Dobrá pitná voda má byť príjemná, osviežujúca, čerstvá, dobrej chuti, veď človek s radosťou konzumuje len chutné jedlá a nápoje. Príjemnú chuť vody určujú v nej rozpustné životne dôležité minerálne látky. Teda voda bez chuti – zbavená minerálnych látok – nie je vhodná pitná voda. Denná požiadavka tekutín pre dospelého človeka je 2,5 – 3 litre. Z toho aspoň polovicu je potrebné prijať vo forme pitnej vody. V porovnaní s tým, vodu ledva pijeme. Prečo? Lebo pitná voda je zlá! Má nepríjemnú chuť, je plná aj voľným okom viditeľných nečistôt a látok pre organizmus škodlivých. Na vine je oklieštené množstvo sladkovodných zásobární a znečistenie životného prostredia naberajúce globálne rozmery.                  

 

ŽIJEME V DOBE NEBEZPEČNEJ CHÉMIE.

 

Ako celosvetovo, tak aj u nás sa stalo najrozšírenejšou technológiou chlórovanie s cieľom zlikvidovania infekčných a choroboplodných baktérií. Nakoľko chlór je toxický pre každý živý organizmus, je zrejmé, že chlórovaním sa dostáva množstvo zdraviu škodlivých látok aj do našej pitnej vody. Voľný chlór je mimoriadne agresívny, v organizme spôsobuje ničivé reakcie, poškodzuje tráviace orgány, cievne steny a krvotvorbu. Pri chlórovaní vo veľkej miere vznikajú nové látky: chlórované uhľovodíky, chlórované metánové splodiny, nádorové bujnenie podporujúce zlúčeniny a chloramín. Tieto taktiež škodia nášmu zdraviu. Pri tom voda z vodovodu kvôli chlóru a jeho zlúčeninám ( hlavne chloramínom a chlórfenolom ) zapácha a ľudia kvôli tomu neradi používajú pitnú vodu. Vo vodovodných sieťach v blízkosti vodojemov spôsobuje zápach hlavne veľký dosah voľného chlóru. Čím sa spotrebiteľ nachádza ďalej od miesta chlórovania, bude vo vode menej voľného chlóru ( voda menej zapácha ), ale tvorí sa v nej o to viac chlórovaných uhľovodíkov. Tieto sú aj v koncentráciách mg/l veľmi škodlivé, napriek tomu, že spotrebiteľ už necíti žiadny zápach a myslí si, že jeho voda je zdravá. Vo vode s vysokým obsahom amoniaku kvôli vzniku chloramínov je účinnosť dezinfekčného chlórovania rádovo o niečo nižšia, teda je potrebné pridať viac chlóru. Ako dôsledok vzniká ešte viac chlórovaných organických látok, čo je obzvlášť nebezpečné pre ľudský organizmus. Napriek tomu je chlórovanie vody nevyhnutné, lebo bez dezinfikovania vody vo vodovodných sieťach, by ochorenie bolo len otázkou času. Je dobre známe, že pred objavením a zavedením dezinfekcie voda prenášala najväčšie epidémie, počas ktorých vymrelo skoro celé obyvateľstvo veľkých miest ( napr. cholera v Hannoveri ).

 

Dezinfekcia, chlórovanie je teda nutné, ale prečo máme tento jed vypiť spolu s vodou ? 

Prečo by sme mali s výrobkom konzumovať aj obal ? 

Chlór podobne chráni vodu od kontaminácie, ako hociktorá obalová látka jedlo, či nápoj. 

Nech je tak isto prirodzené odstránenie „obalu“ vody, ako obalu pred konzumovaním ľubovoľného jedla

– NIE SME PREDSA ROBOTY.

 

„ NEPI JANO, NEPI CHLÓROVANÚ VODU !

RADŠEJ SA TY NAPI  FILTROVANÚ VÔDKU ! “

 

Ste tak bohatí, že si kupujete vodu ? U nás liter kvalitne upravenej vody

stojí len 5 halierov – stále doma !

 

Malé domáce čističky vody – uplynula veľmi dlhá doba, kým sa objavili a rozšírili čističky vody. V Japonsku experimentovali s vybudovaním paralelných sietí pitnej a úžitkovej vody, ale jej uskutočnenie bolo finančne veľmi náročné. Predstavme si, čo by znamenalo vybudovanie ešte jednej vodovodnej siete v každom byte veľkomesta a výmene temer storočných hlavných prívodov, o obmedzení premávky a iných obmedzeniach počas prestavby ani nehovoriac. Druhou možnosťou je zabezpečenie pitnej vody vo fľašiach, kde by si mohol každý zakúpiť pitnú vodu dobrej kvality rovnako ako napr. mlieko. Mnohí to aj robia, keď kupujú minerálne vody a konzumujú ich. Okrem finančnej náročnosti nevýhodou tohto riešenia je aj nosenie fliaš a nepoužijete predsa túto minerálku na kávu, bežné varenie, umytie ovocia a zeleniny, čistenie zubov, či kojeneckú výživu pre vaše dieťa. Je dokonca nevhodné kúpať dieťa v chlórovanej vode, lebo obsahuje často olovo, pesticídy, ťažké kovy, ortuť a iné nebezpečné látky.

 

PREVARENÍM VODY SA NEZBAVÍTE ŠKODLIVÝCH LÁTOK !!!

 

V USA, Západnej Európe a samozrejme v Japonsku patria do základného vybavenia domácností čističky vody, ktoré poskytujú bezchybnú vodu z vodovodu, ktorá má charakter pramenistej vody. Aj tam sa presýtili výrobkami typu coly, za drahé a nie najzdravšie považovali konzumovanie minerálnych vôd. Ak v týchto vyspelých štátoch je vhodné a ekonomické namontovať na vodovodnú batériu čističku vody, potom ani u nás to nemôže byť inak, hlavne vtedy, keď predchodcovia teraz používaných čističiek vody pochádzajú z vyspelých štátov. Je len otázkou času, kedy aj na Slovensku bude čistička vody predstavovať organickú súčasť kuchyne, ako napr. chladnička alebo mikrovlná rúra. Na západe aj luxusne vybavená kuchyňa bez čističky maximálne znižuje image domácnosti – AJ V NAŠEJ KUCHYNI BY NEMALA CHÝBAŤ VODNÁ ČISTIČKA.

  Domáce čističky vody odstraňujú z vody chlór, deriváty chlóru, znižujú obsah organických látok a vylepšujú tým jej organoleptické vlastnosti ( chuť, pach ). Pritom však nemenia chemické zloženie vody, pre organizmus dôležité minerálne látky a stopové prvky ostávajú vo vode! Tieto zariadenia na technickej úrovni XXI. storočia uvádzajú do praxe pozorovania a praktické skúsenosti staré stovky až tisíce rokov. V jednom starobylom sanskritskom texte sa píše: „ Skôr než prijmeš vodu, hoď do nádoby niekoľko kúskov dreveného uhlia, premiešaj to a až po krátkej prestávke sa napi. “ Je všeobecne známe, že starovekí Egypťania, Gréci a Rimania, pokiaľ to bolo v ich možnostiach, pili svoje nápoje zo strieborných čiaš. Pri novodobom spracovaní vody sú použité tieto staré poznatky, ktoré boli medzitým vedecky zdôvodnené a zdokonalené najnovšou technológiou.

  Aktívne uhlie ( pôvodne drevené uhlie ) má fantasticky veľkú absorbčnú schopnosť, povrch jedného gramu môže byť až 1000 m². Na tomto obrovskom povrchu sa dokonale absorbujú ( vyfiltrujú z vody ) jednak organické látky, jednak mikroorganizmy. Akonáhle voda prejde cez póry aktívneho uhlia molekuly organických nečistôt sú priťahované k povrchu pórov a tam sú potom viazané slabými fyzikálnymi silami. Tento jav sa podobá slabému magnetu držiacemu železné piliny. Organické látky však zabezpečujú výbornú živnú pôdu pre baktérie a je tak len otázkou času, kedy sa voda zbavená organických látok stane z bakteriálneho hľadiska neprijateľnou. Naša čistička vody patrí medzi najdokonalejšie filtre na svete a stojí 10 x menej ako iné.     

                  

VODA Z ČISTIČKY JE VHODNÁ AJ PRE KOJENCOV.

   

Aby sa zamedzilo rozmnožovaniu baktérií, aktívne uhlie sa impregnuje striebrom. Vo vode rozpustné striebro je totiž už pri množstve niekoľko ml bakteriostatické  ( zabraňuje rozmnožovaniu baktérií ) a pri desiatkach ml bakteriocidné ( zabíja baktérie ). V zariadeniach sa nachádza aktívne uhlie impregnované striebrom. Obsah striebra v pitnej vode pre dospelých je maximálne 50 mikrogramov/l, kým pre kojencov môže byť len 10 mikrogramov/l. Dospelí môžu piť vodu s obsahom striebra maximálne 50 mg/l, zatiaľ čo kojenci iba s obsahom 10 mg/l. Je jasné, že nie je možné distribuovať také zariadenia, ktoré poskytnú vodu neprijateľnú pre kojencov. Pretože striebro v množstve menšom ako 10 mg/l je len bakteriostatické, zariadenia je možné použiť len na čistenie bakteriologicky nezávadnej vody. Je nevhodné na čistenie vody neznámeho pôvodu. Podľa príručky zdravotníckej organizácie Spojených štátov amerických kombinácia aktívne uhlie + striebro je účinná dezinfekčná látka proti týfu, cholere, hnačku spôsobujúcim choroboplodným zárodkom, ktoré sa nachádzajú vo vode. Tieto zariadenia nie sú vhodné na dezinfekciu, ale pri vodovodnom rozvode to nie je potrebné, nakoľko z vodojemov sa do potrubia môže dostávať iba dezinfikovaná voda. Z vody, ktorá pretečie čistiacim zariadením, sa na aktívnom uhlí zachytia organické látky. Tie by vytvorili výborné podmienky pre rozmnoženie baktérií, čo by spôsobovalo zhoršenie kvality vody, keby aktívne uhlie nebolo impregnované striebrom. Vďaka bakteriostatickým vlastnostiam striebra sa totiž zabráni rozmnožovaniu baktérií. Voda vytekajúca z domácich čističiek vody je teda vyhovujúca ako z fyzikálneho, chemického, tak aj bakteriologického hľadiska.

Technický popis čističky vody – filtračné zariadenie pitnej vody zlepšuje kvalitu vody viacstupňovo.

  Prvý stupeň obsahuje veľmi jemné mechanické sitko. To odstraňuje z vody aj viditeľné drobné čiastočky. Naša voda je lahodná ako z prameňa, ale s maximálnou čistotou aj pred smogom, čo nie je zaručené vo voľnej prírode ani  v minerálnych vodách.   NEPITE VODU, KTORÁ VÁS ZABÍJA, ALE ŽIVOTODÁRNU VODU!

  Druhý stupeň  obsahuje  aktívne uhlie  impregnované  striebrom. Vďaka obrovskému  absorbčnému  povrchu ( 1 g zodpovedá ploche futbalového ihriska ), v mikroskopických póroch viaže na seba organické látky, chlór, deriváty chlóru, v globále látky, ktoré kazia chuť a pach, čo pociťujeme našimi zmyslami. Dokonca aj také látky, ktoré ľudské zmysly nedokážu rozlíšiť, ako napr. halogénové deriváty metánu. Môže sa stať, že o látkach nachádzajúcich sa vo vode dozvieme pri lekárskom vyšetrení až o niekoľko rokov, nazývame ich karcinogénnymi. Vtedy sa až objasní, že voda, ktorú sme dennodenne pili, prispela ku vzniku nádorového ochorenia. WHO konštatuje – až 80 % súčastných chorôb priamo súvisí s akosťou ( kvalitou ) pitnej vody. Je nutná prevencia vášho zdravia. Potom je neskoro. Sme v Európe prvý v rakovine hrubého čreva.

 

Vaše zdravie je predsa to najcennejšie ! Alebo ste k nemu ľahostajný ?
 

HLAVNÁ STRÁNKA          E-SHOP          SUPERPONUKY          VIPREKLAMA           SUPERMILIONÁR
Srdečne  Vás  vítame  na  našich  internetových  stránkach


  CAPITAL INVEST CONSULTING o.s.
&
 GOLDEN CLUB 
      
 
Kontakt: Pražská 4, 2. poschodie, č. dv. 216, 040 11  Košice, Tel./Fax: + 421 55 381 2874
Mobil: + 421 915 946 538, + 421 911 310 877, + 421 905 280 685
E - mail: goldenclub@goldenclub.sk , info@goldenclub.skbiznissteam@gmail.com